Posted on Leave a comment

Bir Film, Bir An: Yalnız Olmadığımı Hissediyorum

*KENAN TEKEŞ YAZDI

Weronika: Tuhaf bir duygu içerisindeyim… Yalnız olmadığımı hissediyorum.

Baba: Yalnız olmadığını mı, nasıl?

Weronika: Bu dünyada yalnız olmadığımı.

Baba: Yalnız değilsin.

Veronika: Bilmiyorum… Gerçekten ne istiyorum, baba?

Baba: Bilmiyorum… Muhtemelen birçok şey.

Bir kadın, Weronika ve Verenique.

Zamanın aynı mekanın başka, bambaşka olduğu bir hayatın içinde Polonya ve Fransa’da hayata merhaba derler.

Birbirlerinden habersiz. Habersiz olsa da birbirlerinden, beraberdirler. Birbirlerini yaşarlar… Polonya, Fransa olur; Fransa da Polonya…

Weronika, içe en içe, yüreğinin kıyısından köşesine doğru akıp giden hayatı yaşarken, Verenique dışa, ötelerin ötesine gidivermek isteyen hayatı yaşar.

İkisi de müzikle ilgilenir… İkisinin de kalbi yaşamanın mücadelesini verir… İkisi de akıp giden hayatın içinde yalnız olmadıklarını, iki olduklarını, çok olduklarını bilir.

Ne zaman, nerede ve nasıl geleceği belli olmayan, ama hep özlenen, ama hep hatırlanan bir bakışmayı taşırlar birbirlerine.

Hatırlanarak özlenen bakışmayı Krakow’da taşırlar birbirlerine.

Zamanın ve mekanın bir olduğu yerin adı olur Krakov… Bir sesin ötekine karışmadığı yer olur Krakow.

Polis Krakow’da bir eyleme saldırır. O an Weronika, içinde taşıdığı, “tuhaf bir duygu içindeyim” dediği, yalnız olmadığını ona hissettireni, hatırlanıp özleneni görür. Gördüğü olur Verenique.

İşte orada Verenique… Gözlerinin bakışında. Ayaklarının yolunda. Ellerinin dokunuşunda. Gidemediği uzaklarında değil, yanında, etrafında.

Elinde fotoğraf makinesiyle Verenique.

Kaydediyor işte o da o an’ı, Veronika’daki bakışını görmeden… Kaydediyor, o zamanlar, bu zamanlar, şu zamanlar için değil, bütün zamanların insafsızlığındaki o an’ı.

Donup kalıyor Weronika. Susup kalıyor. Bitiremiyor bakışlarını Verenique’de. Çoğaltıyor.

An soluksuz kalmış. An nefes nefese Weronika’da. Yaklaşıyor. Kokusunu alıyor. Ona kavuşmak istiyor. Sarılmak istiyor. Ben senim, sen bensin, ben sana kadar yayılmışım, senden yola çıkmışım, doluyorum senle, demek ister Weronika, Verenque’sine.

Bir an’dı açılan Weronika’ya. Görememişti yüzünü, bakışını Verenique.

Weronika, kaybeder, tüm benzerliğini kendi bilinmezliğinde. Varlığının yokluğu sarar bedenini… Nereden gelmişti. Nereye gidiyordu. Bakışı. Verenique’si. (KT/HK)

Film: Veronique’in İkili Yaşamı Yönetmen: Krzysztof Kieslowski, 1991

Kenan Tekeş
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde yapıyor. Kısa filmler çekiyor.

Posted on Leave a comment
Posted on Leave a comment

Gerçekliğin Göreceliliği ve Rashomon

 

Japon sineması, denilince akla gelen ilk isim her zaman Akira Kurosawa olmuştur. Her ne kadar Kurosawa’dan önce  Yosujiro Ozu ve Kenji Mizohuchi gibi iki usta olmuş olsa da. Kurosawa, özellikle Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, George Lucas gibi dünya sinemasında önemli yer almış yönetmenleri etkilemiştir. Kurosawa’nın sinema dünyasında ciddiye alınmasında 1950 yılında çektiği Rashomon filmi ile olmuştur. Ayrıca bu filmle beraber Japon sinemasına  ilgi artmıştır.

Rashomon, Japon kısa hikâyeciliğin babası olan Ryunosuke Akutagava‘nın In The Grove ( Korulukta ) ve Rashomon adlı öykülerinden uyarlanmıştır.

Filmin son derece basit bir hikâyesi vardır. Ormanda geçen bir samuray ve karısı ile karşılaşan bir hay­dut ’un samurayın karısına tecavüz  ve samurayı öldürmesi ( kimi ifadelere göre intihar eder.) ile sonuçlanan bir hikâyesi vardır. Ama bu olayı yaşayanlar haydut, ölen samurayın karısı ve ölen samuray (büyücü aracılığıyla) ve filmin sonlarına doğru ortaya çıkan sürpriz tanık ( oduncu ) olayı birbirlerinden farklı anlatırlar. Olayın görgü tanıklarından oduncu ve Budist rahip olayı tanıkların gözünden olayı flashback (geriye dönüş) içinde flashback olarak oraya sığınan köylüye anlatırlar. Bu flashbacklerde olayı kim anlatıyorsa anlatsın ( oduncu hariç) mahkemeye anlatır ama gözle görülür bir mahkeme yoktur. Hiçbir zaman hâkim, yargıç vb. bir görevliyle karşılaşmayız. Olayı anlatanlar sanki kendilerine soru sorulmuş gibi soruları yine kendi ağızlarından duyarız. Tanıklar kameraya konuşur yani yargıç, izleyicilerdir. Kurosawa burada seyirciyi mahkeme yerine koyarak yargıyı seyirciye bırakmıştır. Özellikle bu mahkeme sahneleriyle film izleyiciyi filmin içine çekiyor. Zira hiçbir zaman filmde mahkemenin sonucunu öğrenemiyoruz. Zaten bu mahkemenin sonucu önemli değil yaşanan olayın evrensel değeridir. Nasıl mahkeme bitmiş olsa da bu olayı kendi deneyimlerine göre değerlendiren Budist rahip, oduncu ve köylüden bir farkımız yoktur. Samuray, ölmüş olmasına rağmen, tüm olayı kendini onurlandıracak şekilde anlatmaktadır. Aynı şekilde haydut olayı anlatırken “kahramanca bir savaş” olduğundan bahseder. Oduncuya göre bu anlatılan her şey “kör döğüşü ”dür. Yani olayı anlatanlar olayı kendi ön yargılarını, deneyimlerini ve çıkarlarını ön planda tutmuştur.

Ayrıca film Psikoloji terminolojisine bir kelime kazandırmıştır. Bir olayı anlatırken bu olayı anlatan kişinin deneyimleri ya da önyargıları v.b. gibi iç ve dış etmenler sebebiyle aynı olayı  sonuçta aynı ve fakat olayın özünde farklı bir anlatımla anlatmasına psikoloji de  Rashomon Etkisi adı verilir.

Gerek senaryosu, teknik olarak ve özellikle ele alınan konunun işlenişi çok iyidir. Her şeyi ile bir başyapıttır. Kurosawa, filmin görsel yapısında kendi ressamlık deneyimlerinde yararlanmıştır. Ayrıca film hem hikâyeyi flashbacklerle anlatması ve seyirciyi film içinde önemli rol vermesiyle Citizen Kane (Yurttaş Kane, Orson Welles-1941 ) ile benzerlik gösterir. Kurosawa, karakterlerin ruhsal yapısını anlatmada ve filmin simgesel anlatımı için doğa ve doğa olaylarından çok iyi kullanmıştır. Yağmur, güneş, orman vb. Filmi şiddetli yağmurlu hava ile başlatması ve bu havanın film boyunca karakterlerin ruhsal yapısıyla filme karamsar bir atmosfer hâkim olmuştur. Filme hâkim olan bu karamsar atmosferi filmi güneşli güzel bir gün ve bebekle bitirmesi bu karamsar atmosferi kırmıştır. Ve film sembolik ( bebek ve güneşli gün eşittir umut ) bir şekilde bitirmiştir.

Son olarak filmin mesajına gelince; “İnsanoğlu kendisine karşı bile dürüst davranmakta zorlanmaktadır. Kendinden söz ederken, birtakım hayal ürünü yalanlar ekleyerek daha ilginç görünmeye çalışır.”* Evet insan yalancı, hırsız, kendini beğenmiş olsa da özünde iyi şeylerde var. Bu içindeki iyi şeylerden dolayı insanda daha umut vardır.

 

* Kurosawa, Akira – Kurbağa Yağı Satıcısı,( Afa yayıncılık, 1994) 223-224

Posted on Leave a comment
Posted on Leave a comment

Aç Kurtlar ve Spaghetti Western*

Spaghetti Westernler özellikle İtalyan yönetmenlerin 1960’lı yılların başında Hollywood Westernlerinden ilham alarak oluşturdukları bir türdür. Hollywood Westernlerinin yaratmış olduğu mitolojiyi daha gerçekçi ele alarak bu türü yazmışlardır. Bu tür 1960’lı yılların başından 1970’lerin ortalarına kadar dünya sinemasında bir furya yaratmıştır. Tabi bu furya Türkiye sinemasında da etkisini göstermişti. Özellikle “Bir Kaç Dolar için” ve “Bir Avuç Dolar” gibi bu türün en popüler filmlerinin etkisiyle Ye- şilçam sineması da ya onları taklit ederek ya da onlardan etkilenerek Spaghetti Westernler çekti. Çekilen bu filmlerin birçoğu hem kötü bir taklit hem de gülünecek bir film olmanın ötesine geçememişti. İçlerinden çok azının ayakları yere basıyordu ki onların en gü- zel örneklerini de Yılmaz Güney çekmiştir. Güney’in gerek oynadı- ğı filmlerde gerekse çektiği birçok filminde Spaghetti Western etkisi açıkça görülür. Özellikle bu etki Aç Kurtlar, Ağıt ve Acı isimli filmlerinde daha belirgin bir şekilde görülür.

Yılmaz Güney 1969 yılında Muş’ta askerliğini yaptığı sırada, Aç Kurtlar filmini çeker. Bu film Haydar Turan‘ın öyküsünden Güney tarafından senaryolaştırıp ve yine kendi sinema anlatımıyla yönettiği filmdir. Siirt‘e bağlı ve oraya uzak bir köyün mekân seçildiği ve sert bir kış mevsiminin hâkim olduğu bir zamanda çekiliyor. Aç Kurtlar filmi Spaghetti Western filmlerinde de sıkça işlenen ödül avcısı/ haydut ikileminde anlatılan bir filmdir. Filmin son sahnesine kadar adı öğrenilemeyen Adsız Adam tüfeğinin namlusuna asılı heybesinin içerisinde eşkıya kafasını taşır ve köylüler tarafından “Eşkıya Celladı”, eşkıyalar için de “Azrail” olarak anılır. Aç Kurtlar’da kış mevsiminin beyaz örtüsüne bürünen Güneydoğuda birbirinden güzel fotoğraf kareleri de görülür. Filmde yer yer anlatım aksaklığı olsa da genelinde akıcı bir anlatım mevcuttur. Yılmaz Güney Haydar Turan’ın öyküsü kadar Sergio Leone‘nin Dolar Üçlemesi’ni de kendisine bir kaynak olarak almıştır. Güney, bunu hem filmin müzikleri hem de çizdiği anti-kahraman profilinde gösterir.

O Spaghetti Western filmlerinden etkilenir, fakat onları kopyalamaz. Etkilendiği filmlerin kalıplarını kendi yaşadığı kültüre başarılı bir şekilde yedirmiştir. Türün özelliklerini kullanarak ve onları kendi sinema anlayışıyla birleştirerek filmini yapmıştır. Filmde önemli rol oynayan iklim şartları özellikle aklımıza Sergio Corbucci‘nin karlarda geçen tüm zamanların en özgün sonla biten, Great Silence (Büyük Sessizlik)ile benzerlik gösterir. Hem filmlerde büyük rol oynayan iklim şartları hem de filmlerinin sonlarının birbirine benzemesi şaşırtıcıdır.

Spaghetti Westernlerden etkisi kadar Yılmaz Güney’in bu filminde de, ‘Yeni İtalyan Gerçekliği’nin etkisini de görmek mümkündür. Aç Kurtlar’dan sonra çektiği Umut ( 1970 ) filminde bu etki daha belirgin bir şekilde görülür. Filmde toplumun gelenekleri ile gündelik yaşam arasında bocalayan kırsal kesimdeki insanların namus, itaat ve başkaldırı gibi sorunlarına de- ğinmekten çekinmez. Film, çekildiği dönemin hem siyasi hem de sosyal ve kültürel yapısını çok iyi yansıtmaktadır. Köy kahvesinin duvarlarındaki Komünizm, Yoksullukla İmanlı Mücadele ve Bozuk Düzene Son vb. ayrıntılı ilanlar bunun göstergesidir. Unutulmamalıdır ki Yılmaz Güney, etkilendiği filmlerden birebir taklit ya da kolaj yapan bir yönetmen değil, yönettiği ve oynadığı filmlerde etkilendiği tarzı kendi sinema anlayışıyla yoğurarak onu “Bir Yılmaz Güney Filmi” yapmıştır.

 

 

*Yazı Daha önce GÜNCEL SANAT | ŞUBAT 2017 Sayısında yayınlanmıştır.

Posted on Leave a comment
Posted on Leave a comment

Bir Film-Noir Klasiği-Double Indemnity (1944)

 

Yes, I killed him. I killed him for money and for a woman.
I didn’t get the money and
I didn’t get the woman.*

Double-Indemnity-confessionBir film düşünün filmin sonu ilk dakikasından belli olsun ama film sizi son saniyesine kadar yerinize çivilesin. İşte Double Indemnity (Çifte Tazminat, 1944 ) böyle bir film. Seneryosu James M. Cain’ın aynı adlı romanına dayanır. Filmin seneryosu Billy Wilder ve Raynond Chandler’a aittir. Billy Wilder’in daha üçüncü filmidir. Raynond Chandler’ın ise ilk seneryolarındandır. Kendisi o dönemin en büyük polisiye yazarlarından biridir. Sonra birçok filmin seneryosunu yazacak ya da katkıda bulunacaktır.

Double Indemnity ilk dakikasından filmin sonunu söylüyor. Artık izleyecek bişey kalmadığını düşünen izleyici çok kısa zaman içinde kendini filmin içinde buluyor. Çünkü izleyiciyi baştan sona kadar bir gerilimin içine sokuyor ve bu da izleyicinin filmi izlemesine en büyük etkenlerden bir tanesidir. Bu gerilimi yönetmen en iyi bildiği şeylerle sağlıyor: diyalog ve sade anlatımıyla. Karekterler filmin gerilimine en iyi şekilde ayakata tutyorlar. Her karakter içinde bulunduğu durumun çıkmazlığını fark edince ama o zamanda iş işten geçmiş oluyor ve gerilimin dozu iyice artıyor. Filmde her karakter kendi seçimleri doğrultusunda kötü. Bir nebze bunun dışından kalan sigorta dedektifi bile kendi şartları içinden iyi kalıyor.

Edward-G-Robinson-and-Fred-MacMurray       double-indemnity-2

Film bize herşeyi apaçık şekilde gösteriyor. Hiçbir yapmacılığa gitmeden. Ne anlatmak istediğini ilk dakikasından son dakikasına kadar gösteriyor. İzleyicinin kafasını karıştırmadan, dolanbaçlı yollara gitmeden herşeyi anlatıyor, saklı bişey bırakmadan. Bu da filmi izlerken olayları bir gözlemci olarak takip etmemize en büyük etkendir. Billy Wilder olayı anlatırken hiçbir yoruma gerek duymadan her karaktere eşit ölçüde yaklaşmayı başarıyor. Çünkü yönetmenin istediği kimin iyi kimin kötü ya da kimin kimden daha kötü olduğunu izleyiciye bırakıyor .

Konusu ve oyunculuğu dışında Double Indemnity atmosferi, karakterlerin işlenişi, bitmeyen etkisi ile bir başyapıttır. Ve bir başyapıttan daha fazlası. Kendisinden sonra gelecek olan birçok filmi etkilemiştir. Ve film-noirlerin ( kara film) özelliklerini belirleyen filmlerden bir tanesi olmuştur. Özellikle film noir karekterlerinin işlenişi, karekter yaratmadaki ve bu karekterlerin betimlenmesinde. Her film-noirin olmazsa olmazı olan güçlü, güzel, kendine güvenen kötü kadın karakteri (femme-fatal). Anlatıcı olarak dış sesin kullanılması. Kahramanın sigarayı ağzından düşürmediği. Karanlık ve loş mekanlar. Hikayenin sonunda hiç kimsenin kazanmadığı. Filmin baştan sona kullanılan flash-back. Daha bir çok özelliğiyle film-noirinin sınırlarını belirlemiş, kendisinden gelecek sonraki noir-filmlere örnek olmuş ve bir çok filmi etkilemiş bir başyapıttır.
Double Indemnity en çok etkileyen etmenlerden bir tanesi Alman dışavurumcu sinemasıdır. Bu etki filmin her karesinden görülmektedir. Zaten Billy Wilder Nazi Almanyasından önce Fransaya ordanda Amerikaya gelmiş Avusturya asıllı bir Almandır. Diğer büyük etkenlerden bir taneside o dönem popüler olan dedektif romanlarıdır( Hard Boiled).

hqdefaultKocasını öldürmek için her fırsatı kollayan bayan Phyllis Dietrichson’ı canlandıran Barbara Stanwyck (Femme-Fatale), sigortacıyı Walter Neff’i canlandıran Fred MacMurray ve sigorta dedektifi Barton Keyes’i canlandıran Edward G. Robinson’ın oyunculuklarıyla karekterleri gerçek kılıyorlar adeta. Konunun anlatımından,karekter oluşumundan, atmosfer yaratmada vb. özelliklerinden günümüz sinemasını etkilemiştir. İlk hatırlanacak filmler: Blood Simple/Kansız ( Coen Kardeşler:1985) ve özellikle Body Heat/Ateşli Vücutlar ( Lawrence Kasdan:1981). Zaten Body Heat noir-filmlere bir saygı duruşudur. Film özellikle anlattığı öyküsü Double Indemnity’i hatırlatır. Atmosfer, anlatımdaki sadelik, bitmeyen gerilimi, filmin her sahnesinde kullanılan ışık/gölge, karaktelerindeki inandırıcılık, diyalogların akıcılığı ve daha bir çok nedenden dolayı her zaman izlenecek bir başyapıttır.

double-indemnity-4
*Evet, onu öldürdüm. Onu para ve kadın için öldürdüm. Parayı alamadım ve kadını alamadım. ( Filmin ilk sahnesinden )

Posted on Leave a comment
Posted on Leave a comment

Bütün Tabulara Karşı Adam: Jose Mojica Marins

 

Jose Mojica Marins, B sinemanın çoğu yönetmeni gibi kendine özgü bir dünyası olan ve bu dünyasını filmlerine yansıtmış bir fantezi/korku ustasıdır. Filmlerini gerçekleştirmek için yeterli para bulamadığı için elindeki imkanlara göre filmlerini ( bu sebeplerden dolayı B-sineması doğmuştur.) gerçekleştirmiştir. Jose Mojica Marins haklı bir üne kavuşan sayısız B-sinemacılarından ( benim deyimimle Düş-Yapıcı )biridir. B-sinemasının en enteresan karakterlerden biri. Brezilyalı yönetmen, yazar, aktör, televizyon şahsiyeti… kelimenin tam anlamıyla kült bir insan!
Jose Mojica Marins, At Midnight I Will Take Your Soul (1964) ve This Night I Will Possess Your Corpse (1967) filmleriyle yarattığı Ze do Caixao Ya da yaygın adıyla “ Coffin Joe ( Tabut Joe ) ”.  Brezilyalı sinemacı birkaç film denemesinden sonra o yıllarda Brezilya da fazla çalışması olmayan korku türünde yöneldi. At Midnight I Will Take Your Soul ve This Night I Will Possess Your Corpse  çekerken özellikle o dönem korku çizgi roman ve kendisinin söylediği gibi kendisinin rüyalarından esinlenmiştir.
İki filmin konusunu özetlemek gerekirse.Tabut Joe (Zé do Caixão) küçük bir kasabada cenaze levazımatçısıdır. Siyah takım elbisesi, siyah pelerin ve siyah silindir şapkası, şeytan sakallıyla ve ayrıca hiç kesmediği upuzun tırnaklarıyla tam görevinin adamıdır . Tabut Joe (Zé do Caixão) kendisini diğer insanlardan daha  üstün görür. Ölümsüzlüğü ise kanın devamlılığından görür ve kendi üstün kanını devam ettirmek için bir oğula sahip olmalıdır. Oğlunu doğuracak kadının da en az kendisi kadar üstün olması gerekmektedir. Bu amacına ulaşmak için engel olacak ve bu yolda önüne çıkacak her engeli  acımasızca yok etmek için her şeyi yapıyor. İki filmde Tabut Joe (Zé do Caixão) kendi kanını sürdürecek oğulunu doğuracak kadını aramaktadır ve bu yolda karşısına çıkacak engelleri yok etmekle geçiyor.
İkinci film  ilk filmden daha çok ölüm, daha çok kadın, daha çok işkence ve daha çok örümcek var. Maddi imkanların kısıtlı olduğu için gerçek örümcekler kullanılmıştır. İlk filmdeki olduğu gibi etraftaki aile ve arkadaşlarından oyuncu kadrosu oluşuyor, mekanlar ilk filmden daha iyi yerler seçilmiş. İkinci filmi özel kılan yanlarından bir tanesi de filmdeki cehennemi tasvir etme şeklidir. Siyah/Beyaz çekilen film cehennem sahnesi renkli çekilmiş ve cehennemi alışılmışın dışında tasvir eder. Filmde cehennem geleneksel alevlerin içinden değil dondurucu buzlarla kaplı olarak gösterir.
Tabut Joe (Zé do Caixão) karakteri en çok çekici kılan bütün tabuların hiçe saymasıdır. Her türlü dinsel tabuları her fırsatta saldırması, kutsal değerlerle alay etmesi, etrafındakileri bunlara inandığı için hakaret etmesi, din ve ahlak kurallarından nefret ermesi, dine bağlı olanları körü körüne bağlı olanları zayıf olarak suçlaması, tanrıya ve ölüme meydan okuması, kadınlara tecavüz eden,  erkeklere hakaretler yağdıran, her türlü işkenceyi herhangi birisine yapabilen, en iyi niyeti kolaylıkla sömüren,  sınır tanımaz bir karakterdir. Ama yinede Tabut Joe (Zé do Caixão) için dünyadaki en mahsum yaratıklar çocuklardır. İlk filmde oğulunu döven bir babayı durdurması,ikinci filmde bir oğlan çocuğunu motosikletin önünde kurtarması, bir kadını öldürdükten sonra hamile olduğunu öğrenince çektiği vicdan azabı. Her şeyden önce Tabut Joe (Zé do Caixão)  karakteri iyi ve kötünün ötesinden bir karakterdir. Başka bir açıdan bakacak olursak Tabut Joe (Zé do Caixão) karakteri, aslında yönetmenin José Mojica Marins’in alteregosu.
José Mojica Marins  Tabut Joe (Zé do Caixão) karakterini bu filmlerden sonra çok istemesine karşın filme uyarlamak için yapımcı bulamadı. Ta ki 2008’e kadar. Embodiment of Evil adıyla Tabut Joe (Zé do Caixão) üçlemesini tamamlamıştır.

 

Eğer ana akım gişe filmlerinden sıkıldıysanız Ya da sanat filmi denilen beş para etmez görüntü parçalarından usandıysanız  ‘At Midnight I Will Take Your Soul ve This Night I Will Possess Your Corpse’ filmleri B-sinemasına iyi bir başlangıç olacaktır. B-sineması  ile ilgileniyorsanız  Kabalcı Yayınlarından çıkan Fantastik Filmler Uzakdoğu’dan Güney Amerika’ya  (Pete Tombs ) ve Avrupa Seks ve Korku Sineması,(Pete Tombs,Cathall Tohill) kitablarını tavsiye ederim.
Posted on Leave a comment